SP Veghel

Ron Meyer in Schijndel

29-11-2015Woensdagavond 25 november  kwamen SP afdelingen uit Uden, Veghel en Boxtel naar Schijndel om kennis te maken met kandidaatvoorzitter Ron Meyer.

› Lees verder

Jeugdlintje voor SP’er Mathieu Ogay

23-11-2015Burgemeester Ina Adema heeft donderdagmiddag aan SP Raadslid Mathieu Ogay het jeugdlintje uitgereikt. Mathieu krijgt deze oorkonde wegens zijn vele activiteiten binnen de Veghelse gemeenschap. Zo is hij betrokken geweest bij de opzet van de jongerenraad en bij de totstandkoming van het jongerencentrum op de Noordkade. Verder is hij vrijwilliger bij de dierenambulance, de EHBO en Sea Shepard. Voor zijn opleiding loopt hij nu stage bij de stichting AAP in Almelo.

› Lees verder

SP organiseert thema-avond Zorg

16-11-2015Maandag 23 november organiseert SP Werkgroep Sint-Oedenrode een openbare thema-avond over de zorg. Deze avond begint om 20:00 uur  in De Beurs  aan de Heuvel 44 inSint-Oedenrode.

› Lees verder

Het kan echt wel!

03-11-2015Met de gratis ZO-krant informeert de SP Nederlanders al vele jaren huis-aan-huis over belangrijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Dit najaar verscheen voor het eerst de ZO-plus, speciaal gericht op ouderen. Met deze keer natuurlijk artikelen over de veranderingen in de zorg, en vooral over hoe het anders en beter kan! In Veghel hebben we de ZO-plus bezorgd bij seniorenwoningen en complexen waar ouderen wonen. Daarbij spraken we met hen over hun eigen situatie en hun persoonlijke ervaringen wat betreft zelfredzaamheid en zorg.

› Lees verder

SP Veghel verheugd over bouwplannen Area

22-10-2015Area gaat in Uden 35 woningen bouwen voor spoedzoekers. Eind volgend jaar moet het eerste complex klaar zijn. Met dit plan blijkt, dat als er de wil is, er veel mogelijk is. Er gaan betaalbare tijdelijke woonunits gebouwd worden om een stukje woningnood op te lossen en de enorme druk op de huurwoningmarkt te verminderen.

› Lees verder

SP actie op Hartemert

30-08-2015Opvallend veel mensen steunen de actie voor invoering van een miljonairsbelasting tijdens Hartemert. Een enthousiaste groep SP-ers uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel haalde op een zonnige middag enkele honderden handtekeningen op.

› Lees verder

Red de zorg, kom 12 september naar Amsterdam

24-08-201512 september wordt er door de FNV een grote demonstratie georganiseerd in Amsterdam. Er is veel steun van diverse organisaties. ook deSP onderstent deze actie.

› Lees verder

SP Veghel niet trots op jaarrekening 2014

03-07-2015In tegenstelling tot het Veghels college deelt de fractie van de SP niet de trots, zoals verwoord in de Stadskrant van 27 mei. Waar in het inmiddels bekende jargon van kansen zien en eigen kracht hoog wordt opgegeven over het positieve saldo van ruim een miljoen.

› Lees verder

Evaluatie Huishoudelijke Verzorging serieus nemen svp!

28-06-2015Begin 2015 is onderzoek gedaan naar  de pilot Huishoudelijke Verzorging. Dit proefproject van de gemeente Veghel (en enkele andere gemeentes) komt neer op minder huishoudelijke ondersteuning inzetten bij mensen, die door hun beperkingen onvoldoende in staat zijn om hier zelfstandig zorg voor te dragen.
Uit het evaluatierapport trekt de gemeente Veghel de conclusie dat het in 2014 ingevoerde nieuwe beleid maatwerk heeft opgeleverd, mensen zouden de hulp hebben gekregen die in de eigen specifieke situatie nodig is. SP Veghel las in het evaluatierapport iets totaal anders, en ziet weinig reden tot tevredenheid!.

› Lees verder

SP: betaal onterecht geinde boetes terug

25-06-2015De SP is van mening dat in het kader van de Fraudewet onterecht geïnde boetes moeten worden terugbetaald. Eind 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd soms te zwaar zijn, bijvoorbeeld omdat mensen niets te verwijten valt. Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet wel gaat aanpassen, maar niet van plan is boetes terug te betalen.
Naar aanleiding hiervan heeft SP-fractievoorziter Kees van Limpt vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. waarin hij stelt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en vraagt om de onterecht geïnde boetes terug te betalen.

› Lees verder

Pagina's