SP Veghel

FNV: Kom op 1 mei naar Amsterdam

20-04-20151 mei is de dag van de arbeid. Dit jaar maakt de FNV deze dag tot 'Dag van de Echte banen'. Want iedereen verdient een baan met zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen.

› Lees verder

Participatiewet: Zorg of Zegen?

20-04-2015Op 13 april 2015 gaven verschillende sprekers vanuit diverse invalshoeken een antwoord op deze vraag wat de Participatiewet voor Veghel betekent. De de door de SP georganiseerde themabijeenkomst vond plaats in de oude raadszaal aan de Markt. Medewerkers van Brownies&downieS voorzagen iedereen van een hapje en een drankje. Jolwin Dobbelsteen had de taak om zowel de sprekers als de gasten het woord te geven.

› Lees verder

Themabijeenkomst participatiewet; Zorg of Zegen?

01-04-2015Waar de samenleving in haar voegen kraakt komt de SP in actie.
Zij zijn ondersteunend aanwezig, activerend dan wel demonstrerend voor de goede zaak.
Zo ook nu vanaf 1 januari de Participatiewet van kracht is geworden. 

› Lees verder

Er is genoeg voor iedereen

28-03-2015Ook na de verkiezingen blijft de SP actief. Afdelingen in het hele land zetten de komende maanden hun schouders onder een campagne, die zich keert tegen de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Driekwart van de Nederlanders is voor meer gelijkheid.

› Lees verder

Vervolg actie thuiszorg

25-03-2015Opnieuw kwamen ex-medewerkers van thuiszorgorganisatie Pantein-Vivent in de Lievekamp bijeen om zich te beraden. Al dan niet weer aan de slag bij een nieuwe werkgever, maar unaniem verontwaardigd over de loondump en verslechtering van arbeidsvoorwaarden die iedereen bij deze overstap te wachten stond.
Opnieuw werd samen met Ruud Kuin en Karim Skalli van Abvakabo FNV gekeken naar het resultaat van de tot nu toe gevoerde acties. 

› Lees verder

Spannende verkiezingsavond: Winst voor SP in Brabant

19-03-2015De SP in Brabant kan tevreden zijn: met 16 procent van de stemmen in Brabant is de SP de 3e partij in Brabant, nipt na VVD en CDA. Woensdagavond en nacht was het een strijd tussen deze 3 partijen wie de grootste zou worden.

› Lees verder

SP 3e partij in Veghel

19-03-2015De SP is in Veghel bij de Provinciale Staten verkiezingen gegroeid van 14,7% naar 17,0% van de stemmen. Een grandiose overwinning! De SP is hiermee de derde partij geworden na CDA (26,2%) en VVD (17,9%). 

› Lees verder

SP Veghel stort fractievergoeding terug

18-03-2015De fractie van de Veghelse SP vindt de fractievergoeding die door de gemeente wordt verstrekt erg hoog. Bovendien is het aantal zaken waaraan het besteed mag worden zeer beperkt. Wanneer je geen fractieassistent aanstelt – en de SP heeft daar niet voor gekozen – hou je dus geld over. Daar komt nog bij, dat de fractie een flinke “erfenis” kreeg.

› Lees verder

Investeren in werkgelegenheid

15-03-2015Dankzij de SP in Brabant is er de afgelopen vier jaar 15 miljoen vrijgemaakt voor arbeidsmarktbeleid, speciaal gericht op het aan een baan helpen van lager opgeleiden. Bij het creëren van werkgelegenheid moet aandacht zijn voor specifieke doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dit blijft ook de komende jaren een speerpunt van de SP.

› Lees verder

Geslaagde SP Verkiezingsmarkt

14-03-2015De verkiezingsmarkt die SP Veghel op 14 maart op het Meijerijplein organiseerde was geslaagd, ondanks de kou en het weinige winkelpubliek in Veghel.

› Lees verder

Pagina's