SP Veghel

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Nieuws

BEZUINIGINGEN IN DE ZORG? LAAT VAN JE HOREN!

15-08-2014De komende jaren worden in Veghel de huidige 98 plaatsen in een verzorgingshuis omgebouwd tot 97 appartementen voor zorgwonen. Bovenop de huur komt dan minstens 300 euro per maand voor servicekosten en basisarrangement. Tel daarbij op de kosten voor de extra zorg die nodig is, en het zal duidelijk zijn dat deze optie enkel geldt voor de meer draagkrachtigen. Degenen die dit niet kunnen betalen hebben geen andere keus dan zelfstandig thuis blijven wonen.

› Lees verder

Agrifood Capital

15-07-2014De SP fractie staat kritisch tegenover de oprichting van Agrifood Capital. Deze ondemocratische stichting en BV die Veghel meer dan een ton per jaar gaat kosten, verzint duistere constructies om bestuurders van risico vrij te pleiten en eventuele winsten weg te sluizen. Blijkbaar maakt niemand in Veghel zich hier druk over, want de SP vond bij andere partijen geen steun om de genoemde BV tegen te gaan.

› Lees verder

BEZUINIGING WMO OOK VOOR VEGHEL EEN FEIT?

14-07-2014In Nederland hadden we een Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), bedoeld om ouderen, chronisch zieken en gehandicapten een helpende hand te bieden. Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer met 37 stemmen voor en 36 tegen definitief besloten hier met harde hand op te bezuinigen. Staatssecretaris van Rijn (PvdA) is vooral blij met de 740 miljoen euro die dit in 2015 gaat opleveren (oplopend naar 1,2 miljard in 2018). De pijn, die meest kwetsbare mensen in onze samenleving gaan lijden, is minder meetbaar en valt niet met één enkel hard cijfer aan te tonen.

› Lees verder

Oproep ervaring met korting thuiszorg

31-05-2014Terwijl de landelijke overheid pas in 2015 minder gelden gaat toekennen aan gemeenten voor de thuiszorg vanuit de WMO, hebben negen gemeenten in Noordoost-Brabant, waaronder Veghel, er zelf voor gekozen om al in 2014 over te gaan tot fors bezuinigen.

› Lees verder

SP Scoort goed in Veghel met EU verkiezingen

26-05-2014De  SP heeft in Veghel goed gescoord met de Europese verkiezingen; 1157 stemmen, net geen 12%. Bij de Europese verkiezingen in 2009 haalde de SP 893 stemmen in Veghel.

› Lees verder

Bijeenkomst over het verzet tegen schaliegas

18-05-2014In Nederland is het verzet tegen het winnen van schaliegas groot en succesvol: een brede beweging  van kritische hoogleraren, actiegroepen, schaliegasvrije gemeenten en tienduizenden burgers die de Stop Schaliegas-petitie hebben getekend.

› Lees verder

SP houdt EU-markt in centrum Veghel

15-05-2014Op 22 mei mag de kiezer aangeven hoe het verder moet met Europa. Dan kiezen we de Nederlandse leden van het Europese parlement. De SP is vóór samenwerking. Ze wil dit echter niet door een Europese superstaat, waarin bureaucraten in Brussel bepalen wie een sociale huurwoning krijgt, wie er in Nederland mag werken en hoe we onze pensioenen en onze sociale zekerheid regelen.

› Lees verder

Area: Forse huurverhoging

12-05-2014Alle huurders van Woningbouwvereniging Area hebben een brief op de deurmat gekregen met de jaarlijkse huurverhoging. Area verhoogt voor de tweede keer op een rij de huur maximaal; van 4 tot 6,5%! Deze verhoging is fors boven de inflatiecorrectie en vele huurders maken zich grote zorgen of zij hun rekeningen ten gevolge van de forse huurstijging wel kunnen betalen.

› Lees verder

Goede warmtevoorziening Ketelven

06-05-2014Het bewonerscomité Mergelven-Ketelven is tevreden over de selectie van een nieuwe beheerder van de warmtevoorziening voor de appartementen in de wijk. Na lang onderhandelen is er een contract gekomen waar de bewoners hun handtekening onder konden zetten.

› Lees verder

Vrolijk Pasen?

19-04-2014Waar is het misgegaan, als cliënten de zorg geven die zij eigenlijk elke dag zouden moeten krijgen voortaan een 'verwendag' heet? Of erger nog, een 'werkonderbreking'.

› Lees verder

Pagina's