SP Veghel

Vervolg actie thuiszorg

25-03-2015Opnieuw kwamen ex-medewerkers van thuiszorgorganisatie Pantein-Vivent in de Lievekamp bijeen om zich te beraden. Al dan niet weer aan de slag bij een nieuwe werkgever, maar unaniem verontwaardigd over de loondump en verslechtering van arbeidsvoorwaarden die iedereen bij deze overstap te wachten stond.
Opnieuw werd samen met Ruud Kuin en Karim Skalli van Abvakabo FNV gekeken naar het resultaat van de tot nu toe gevoerde acties. 

› Lees verder

Spannende verkiezingsavond: Winst voor SP in Brabant

19-03-2015De SP in Brabant kan tevreden zijn: met 16 procent van de stemmen in Brabant is de SP de 3e partij in Brabant, nipt na VVD en CDA. Woensdagavond en nacht was het een strijd tussen deze 3 partijen wie de grootste zou worden.

› Lees verder

SP 3e partij in Veghel

19-03-2015De SP is in Veghel bij de Provinciale Staten verkiezingen gegroeid van 14,7% naar 17,0% van de stemmen. Een grandiose overwinning! De SP is hiermee de derde partij geworden na CDA (26,2%) en VVD (17,9%). 

› Lees verder

SP Veghel stort fractievergoeding terug

18-03-2015De fractie van de Veghelse SP vindt de fractievergoeding die door de gemeente wordt verstrekt erg hoog. Bovendien is het aantal zaken waaraan het besteed mag worden zeer beperkt. Wanneer je geen fractieassistent aanstelt – en de SP heeft daar niet voor gekozen – hou je dus geld over. Daar komt nog bij, dat de fractie een flinke “erfenis” kreeg.

› Lees verder

Investeren in werkgelegenheid

15-03-2015Dankzij de SP in Brabant is er de afgelopen vier jaar 15 miljoen vrijgemaakt voor arbeidsmarktbeleid, speciaal gericht op het aan een baan helpen van lager opgeleiden. Bij het creëren van werkgelegenheid moet aandacht zijn voor specifieke doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dit blijft ook de komende jaren een speerpunt van de SP.

› Lees verder

Geslaagde SP Verkiezingsmarkt

14-03-2015De verkiezingsmarkt die SP Veghel op 14 maart op het Meijerijplein organiseerde was geslaagd, ondanks de kou en het weinige winkelpubliek in Veghel.

› Lees verder

Wat moet ik stemmen met de waterschapsverkiezingen?

12-03-2015Op 18 maart zijn er - naast de de verkiezingen voor de Provinciale Staten - ook waterschapsverkiezingen. Bij deze verkiezingen doet de SP niet mee. Dat heeft er vooral mee te maken dat de waterschappen vooral over oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater gaan.

› Lees verder

SP zet samenwerking voort na herindeling

11-03-2015Na de fusie van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel zetten de afzonderlijke SP afdelingen en werkgroep hun samenwerking voort. Al jarenlang  werken deze drie goed samen en helpen elkaar.

› Lees verder

SP maakt zich zorgen om sluiting politiebureau's

10-03-2015Het kabinet heeft verregaande plannen om te bezuinigen op de politie bekend gemaakt. Landelijk verdwijnen tweehonderd van de vierhonderd politiebureaus, ze worden deels vervangen door steunpunten. 79 procent van de ondervraagde politieagenten vindt het sluiten van politieposten een slechte ontwikkeling. Dat blijkt uit een enquête die de SP hield onder 290 politiemensen werkzaam in de Eenheid Zeeland-West-Brabant. In Oost-Brabant geeft 78% van de 218 ondervraagde politieagenten aan dat het sluiten van politieposten geen goed idee is.

› Lees verder

SP Veghel geeft eigen ‘stempassen’ uit

08-03-2015De SP in Veghel deelt komende week eigen ‘stempassen’ voor de provinciale verkiezingen op 18 maart uit. Dat gebeurt uit bezorgdheid voor het geval kiezers hun officiële stempas kwijtraken, zegt Guido Tubbing, voorzitter van de Veghelse SP-afdeling. Het zijn tomaatmagneetjes om de echte stempas aan de koelkast te bevestigen.

› Lees verder

Pagina's