SP Veghel

SP actie op Hartement

30-08-2015Opvallend veel mensen steunen de actie voor invoering van een miljonairsbelasting tijdens Hartemert. Een enthousiaste groep SP-ers uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel haalde op een zonnige middag enkele honderden handtekeningen op.

› Lees verder

Red de zorg, kom 12 september naar Amsterdam

24-08-201512 september wordt er door de FNV een grote demonstratie georganiseerd in Amsterdam. Er is veel steun van diverse organisaties. ook deSP onderstent deze actie.

› Lees verder

SP Veghel niet trots op jaarrekening 2014

03-07-2015In tegenstelling tot het Veghels college deelt de fractie van de SP niet de trots, zoals verwoord in de Stadskrant van 27 mei. Waar in het inmiddels bekende jargon van kansen zien en eigen kracht hoog wordt opgegeven over het positieve saldo van ruim een miljoen.

› Lees verder

Evaluatie Huishoudelijke Verzorging serieus nemen svp!

28-06-2015Begin 2015 is onderzoek gedaan naar  de pilot Huishoudelijke Verzorging. Dit proefproject van de gemeente Veghel (en enkele andere gemeentes) komt neer op minder huishoudelijke ondersteuning inzetten bij mensen, die door hun beperkingen onvoldoende in staat zijn om hier zelfstandig zorg voor te dragen.
Uit het evaluatierapport trekt de gemeente Veghel de conclusie dat het in 2014 ingevoerde nieuwe beleid maatwerk heeft opgeleverd, mensen zouden de hulp hebben gekregen die in de eigen specifieke situatie nodig is. SP Veghel las in het evaluatierapport iets totaal anders, en ziet weinig reden tot tevredenheid!.

› Lees verder

SP: betaal onterecht geinde boetes terug

25-06-2015De SP is van mening dat in het kader van de Fraudewet onterecht geïnde boetes moeten worden terugbetaald. Eind 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd soms te zwaar zijn, bijvoorbeeld omdat mensen niets te verwijten valt. Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet wel gaat aanpassen, maar niet van plan is boetes terug te betalen.
Naar aanleiding hiervan heeft SP-fractievoorziter Kees van Limpt vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. waarin hij stelt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en vraagt om de onterecht geïnde boetes terug te betalen.

› Lees verder

Protest in raadszaal

15-06-2015Meestal is het bij de raadscommssie Ruimte en Milieu een saaie bedoeling. Afgelopen donderdag 11 juni was dit wel anders. Het punt over de herinrichting van de Rembrandtlaan nabij de Taylorbrug en de aansluiting op de N279 stond op de agenda. Een aantal bewoners van de Rembrandtlaan is het niet eens met de plannen, omdat zij overlast verwachten van vrachtwagen in de vorm van trillingen, lawaai en fijnstof.

› Lees verder

Volkspetitie tegen bezuinigingen in de zorg

10-06-2015Op 1 mei heeft de FNV een volkspetitie tegen de bezuinigingen in de zorg gelanceerd. Binnen vier weken zijn al meer dan 300.000 handtekeningen opgehaald!

› Lees verder

Protest Rembrandtlaan

10-06-2015De gemeente Veghel heeft plannen met de Rembrandt-boulevard en heeft daarvoor een voorstel opgesteld met een aantal voorkeursvarianten.

› Lees verder

Eric Smaling genomineerd voor groenste politicus

01-05-2015Welke politicus heeft het afgelopen jaar het meeste gedaan voor natuur en landschap? Dat is de vraag bij de verkiezingen van de groenste politicus van 2015. Een van de genomineerden is Eric Smaling kamerlid van de SP.

› Lees verder

Kom op 1 mei naar Amsterdam voor goede zorg en echte banen!

26-04-2015Er wordt 3 miljard bezuinigd op de langdurige zorg. Verzorgingshuizen sluiten omdat mensen langer thuis moeten blijven wonen, maar tegelijkertijd wordt de zorg thuis fors afgebroken. Dit kan niet goed gaan. En het gaat dan ook niet goed: er zijn nu al vele bewijzen en verhalen dat er grote en serieuze problemen ontstaan door de bezuinigingen op de langdurige zorg! De ontslagen bij Pantein zijn hier een bewijs van!

› Lees verder

Pagina's